Publicēja: Auto Galvu Remonts | 23/08/2012

Iekšdedzes motoru biodegvielas

Iekšdedzes motoru biodegvielas ir degvielas, ko iegūst no bioloģiski atjaunojamām izejvielām, pamatā no zaļajiem augiem un augu produktiem (graud, rapša sēklām u.t.t.), kā arī no organiskajiem atkritumiem. Biodegvielu izmantošana praktiski nozīmē, ka biodegvielu veidā motoru darbināšanai tiek izmantota saules enerģija, jo atjaunojamā augu biomasa veidojas fotosintēzes procesā uzkrājot saules enerģiju.

Biodegviela no aļģu eļļas

Latvijas Republikas Saeima 2005. gada 21. aprīlī pieņēma “Biodegvielu likumu”, kurā, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/30/EK, izvirzīts mērķis – veicināt biodegvielu apriti un nodrošināt, lai līdz 2010. gada 31.decembrim biodegviela veidotu ne mazāk kā 5.75 % no gada laikā transportā patērētās degvielas daudzuma. Līdz ar šī likuma pieņemšanu, tika pavērts ceļš un sākās biodegvielu ražošanas, kā jaunas, perspektīvas tautsaimniecības nozares attīstība Latvijā.

Biodegvielu ražošana un ieviešana apritē ir ļoti būtisks Latvijas lauku attīstību veicinošs faktors, ļauj apgūt aizlaistās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, uzlabo augsnes auglību, rada papildus ienākumus un jaunas darba vietas zemniekiem, veicina investīcijas lauku apvidu attīstībā un jaunu ražošanas uzņēmumu izveidē.

Biodegvielu izmantošana pozitīvi ietekmē arī visu tautsaimniecību kopumā, jo samazina valsts atkarību no importētās fosilās degvielas, kuras krājumi pasaulē izsīkst un cenas strauji aug. Biodegvielu izmantošana samazina arī vides piesārņojumu, jo darbā ar biodegvielām motoru atgāzu toksiskuma līmenis ir ievērojami zemāks.

Biodīzeļdegvielas un bioetanola straujais ražošanas un tirgošanas pieaugums daudzās Eiropas valstīs un citur pasaulē liecina, ka tās izmantošana transportlīdzekļos ir attaisnojusies un iet plašumā. Īpaši strauji biodīzeļdegvielas ražošana ir attīstījusies Vācijā (85 % no visās Eiropas Savienības valstīs saražotās biodīzeļdegvielas daudzuma). Desmit gadu laikā (1998-2008) tā ir pieaugusi no 50000 t/g līdz vairāk kā 2 milj. t/g. Bioetanola ražošana strauji attīstās Frnacijā un Zviedrijā.

Zviedrijas valdība nākusi klajā ar paziņojumu, ka plāno tuvāko piecpadsmit gadu laikā, pilnīgi atteikties no naftas izcelsmes degvielas pielietošanas spēkratos, pārejot uz biodegvielu izmantošanu. Zviedru autobūves uzņēmumi „Saab” un „Volvo” ar valdības atbalstu intensīvi strādā pie tādu vieglo un kravas automobiļu izstrādes, kuri pilnībā darbosies ar bioetanolu, biogāzi vai cita veida biodegvielām.Lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un ceļu būvē spēkratiem paredz izmantot arī biodīzeļdegvielu no rapša. Izvērtējot biodegvielu ražošanas un pielietošanas pieredzi Eiropas Savienības valstīs varam secināt, ka Latvijā patreizējā periodā piemērotākie biodegvielu veidi ir biodīzeļdegviela (rapša metilēsteris), bioetanols un biogāze. Zviedrijas pieredze rāda, ka var būt nopietnas alternatīvās enerģijas avots netikai koģenerācijas motorstacijās, bet arī transportā pilsētu autobusos un specializētajos kravas automobiļos.

Lielas perspektīvas pētnieki ES paredz tā saucamām otrās paaudzes biodegvielām jeb BTL degvielām (Biomass to liquid), kuras tiek iegūtas sašķidrinot koksni u.c. veida biomasu. Biomasas sašķidrināšanas tehnoloģijas bāzējas uz gazificēšanas un pirolīzes procesiem, tādēļ arī šo procesu analīzei veltīta īpaša uzmanība. Apskatītas arī tādas otrās paaudzes biodegvielas kā ūdeņraža no biomasas ieguves un izmantošanas iespējas.

Viss materiāls pdf. formātā uz 323 lapaspusēm – ŠEIT

Vilnis Gulbis

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kategorijas

%d bloggers like this: