Publicēja: Auto Galvu Remonts | 25/02/2014

Biodegvielas nozares pārstāvji sašutuši par atbalstītajiem grozījumiem Biodegvielas likumā

Valdības komiteja šodien bez biodegvielas nozares pārstāvju klātbūtnes atbalstīja grozījumu projektu Biodegvielas likumā, līdz ar to plānots valdībai iesniegt protestu, biznesa portālam «Nozare.lv» norāda Biodegvielas un bioenerģijas asociācijas prezidents Daumants Znatnajs.

bio

bio

Znatnajs pauž savu sašutumu par to, ka likuma grozījumi komitejā akceptēti bez biodegvielas nozares pārstāvju klātbūtnes, jo viņi netika uzaicināti uz šo komitejas sēdi. Tagad tiekot rakstīts protests par izveidojušos situāciju. Šodien akceptētajos likuma grozījumos esot izņemti ārā visi punkti, kas paredzēja netiešu atbalstu biodegvielas ražotājiem. Īpaši būtiski esot pasākumi, kas skar saražotās produkcijas realizācijas veicināšanu Latvijā.

Biodegvielas ražotāji laicīgi vēl esot papildinājuši savus priekšlikumus un nosūtījuši ministrijai, taču tie neesot ņemti vērā. Kā secina Znatnajs, bez šiem netiešajiem atbalsta pasākumiem nozare neizdzīvos, un tas savukārt nozīmējot, ka 2020.gadā prasītais 10% biodegvielas piejaukums būs jāiepērk no ārvalstīm, lai gan biodegvielu varēja ražot Latvijā. Vienīgā biodegvielas rūpnīca, kas pagaidām Latvijā joprojām strādā, esot «Bio-Venta», kas eksportējusi produkciju par 80 000 eiro. Tomēr ņemot vērā, ka būvējot moderno rūpnīcu 2008.gadā, ir ņemti bankā kredīti, tā bez atbalsta nevarot pastāvēt. Znatnajs cer, ka Ministru kabineta sēdē, kad šis jautājums tiks skatīts, valdība ņems vērā biodegvielas nozares pārstāvjus ieteikumus.

Kā ziņots, valdības komiteja šodien atbalstīja grozījumu projektu Biodegvielas likumā, kas paredz, ka 2020.gadā no atjaunojamajiem energoresursiem saražotas enerģijas īpatsvars visā transportā ir vismaz 10% no enerģijas galapatēriņa transportā.

Tāpat likumā precizētas terminu «biodegviela» un «biomasa» definīcijas, lai tās būtu saskaņotas ar Eiropas Savienības direktīvā ietvertajām šo terminu definīcijām.

Turpmāk «biogāze» tiks definēta kā atkritumu poligonu gāze, notekūdeņu gāze un citas biogāzes, ko iegūst biomasas anaerobās sadalīšanās procesā un kas sastāv galvenokārt no metāna un oglekļa dioksīda un ko var attīrīt līdz tādai kvalitātei, lai izmantotu kā degvielu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību.

Savukārt «biomasa» tiek definēta kā lauksaimniecības, mežsaimniecības un saistīto nozaru, tostarp zivsaimniecības un akvakultūras, bioloģiskas izcelsmes produktu, atkritumu un atlieku, bioloģiski noārdāmas frakcijas, tostarp augu un dzīvnieku izcelsmes vielas, kā arī rūpniecības un sadzīves atkritumu bioloģiski noārdāmās frakcijas.

Grozījumi likumā vēl tiks skatīti valdībā un Saeimā.

Iepriekš Auto asociācijā atzina, ka tikai trešdaļa Latvijas auto var lietot degvielu ar 10% biodegvielas piejaukumu. Asociācijā norādīja, ka biodegvielas ražošana Latvijā būtu jāpārorientē uz jaunāko paaudžu biodegvielas sastāvu ražošanu, ko iespējams izmantot pat 100% apmērā kā pamatdegvielu, turklāt visu vecuma grupu transportlīdzekļu dzinējos.

Publikācija no interneta.

leta

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

Kategorijas

%d bloggers like this: